boton.JPG (2797 bytes) boton.JPG (2797 bytes) boton.JPG (2797 bytes) boton.JPG (2797 bytes)

PRESENTACIÓ

ZONES HUMIDES

FORMACIÓ

PLATJA

MALLADA

MARJAL

AUS

ALTRES ANIMALS

PROBLEMES

EXPOSICIÓ D'AUS

 

 

LES ZONES HUMIDES

La Marjal dels Moros és hui dia una de les zones humides més atractives de la Comunitat Valenciana. Aquest atractiu radica, d'una banda, en les qualitats naturals d’aquest espai, en el qual podem observar l'existència de distints ambients, i de l’altra, en una sèrie de casualitats, entre les quals es troba l'expropiació dels terrenys per a una ampliació de la siderúrgia que mai es dugué a terme.

Aquest fet, sumat a l'establiment d'una àrea en què no es pot caçar, ha propiciat que les aus troben un lloc tranquil que sorprén els observadors d'aus, acostumats a les llargues hores d'espera.

La Marjal dels Moros La Marjal dels Moros no té cap de les figures de protecció que contempla la Llei d'Espais Naturals de la Comunitat Valenciana. De totes maneres, és una ZEPA (zona d'especial protecció per a les aus) i, per tant, ha estat inclosa per la conselleria en el Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana, que serà la base de la futura xarxa d'espais protegits europeus, la XARXA NATURA.

 

                                                            Nota dels autors