Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Campanyes > Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana > ¡Bienvenido, Mr. Vatio!

¡Bienvenido, Mr. Vatio!

dijous 30 d’abril de 2009, per  AE-Agró La Plana

Word - 66.5 kB
¡BIENVENIDO, MR. VATIO!
Comissió de Territori d’AE-Agró (30 de abril de 2009)

Document de la Comissió de Territori d’AE-Agró explicant els beneficis econòmics amb els què es "compren" les voluntats dels pobles de l’interior per a què accepten rebre un parc eòlic. En aquest cas concret, analitzem el cas de Villar del Río.

Recordem què els parcs eòlics només són rendibles per les subvencions públiques. El què s’espera és què aquestes subvencions ajuden a desenvolupar una tecnologia què se suposa és bona per al medi ambient per limitar les emisions de CO2.

En la pràctica, la implantació dels parcs eòlics, l’el·lecció dels emplaçaments i la manera de gestionar-los suposa un greu efecte negatiu sobre el medi ambient, els espais naturals i la biodiversitat.

Es pot qüestionar si l’efecte net sobre el medi ambient es mereix les altes subvencions públiques investides en aquesta tecnologia. De la manera en què es creen i gestionen els parcs eòlics a l’actualitat, és difícil respondre afirmativament.


PREGUNTES PER A LA REFLEXIÓ

La part final del document planteja unes preguntes per a la reflexió:

- De las 15 Zonas definidas por el Plan Eólico 10 afectan a 6 IBA (Áreas Importantes para las Aves, en inglés), firmes candidatas a ser declaradas Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 (ZEPA). Además, 14 zonas afectan a 14 Lugares de Interés Comunitario de la Red Natura 2000 (LIC), ya reconocidos por la Comisión Europea

- Sumando todos los programas de subvención que la Generalitat distribuye amistosamente entre los municipios de la Comunitat Valenciana en el presupuesto de 2008, se llegaba a unos 300 millones de euros. Más en concreto, las subvenciones que dedicó la conselleria de Presidencia para promoción de fiestas y actividades lúdicas, mobiliario, señalización, juegos florales y calderetas de municipios de menos de 5.000 habitantes sumaban más de 6 millones de euros.

- Con estos datos, sin recursos suplementarios, ¿habría o no habría dinero para indemnizar a los muchos Villar del Río que, por disponer de territorios protegidos de la Red Natura 2000 o de cualquier otro tipo, renunciaran a la instalación de parques eólicos en su término municipal?

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?