Arrel de la web > Comissions > Territori > El pressupost de l’Albufera, nova espècie en perill d’extinció

Comissió de Territori

El pressupost de l’Albufera, nova espècie en perill d’extinció

La inversió autonòmica es redueix en quasi un 60%, passant de vora 5 milions d’euros en 2008 a no arribar a 1’5 en l’any del XXV aniversari del Parc Natural

divendres 17 de juny de 2011, per  AE-Agró

2011 és una data històrica per a l’Albufera, ja que es commemoren els seus XXV anys com a Parc Natural i a més a més el centenari de la seua compra per part de l’Ajuntament de València. Tanmateix 2011 també serà recordat per ser l’any en què vam constatar de nou l’escàs interés de la Generalitat Valenciana per a conservar este emblemàtic espai natural del País Valencià: des de 2008 el Consell ha reduït un 58% el seu pressupost, que ha passat de 4.795.574’37 euros a tan sols 1.425.572’65. La inversió pública en l’Albufera està, cada vegada més, en perill d’extinció.

Els pressupostos del Parc Natural de l’Albufera de València s’articulen en tres grans capítols: Manteniment i Conservació, Ús Públic i Projectes Singulars. En 2008 la Generalitat Valenciana dedicava 4.795.574’37 d’euros a estes tres partides. Però, des de llavors este pressupost no ha cessat de minvar. En 2009 es va reduir fins a 2.281.195,62 euros i l’any passat va disminuir a 1.719.976,29 euros. En 2011, amb motiu del XXV aniversari de la declaració de l’Albufera com a Parc Natural i els 100 anys de la compra a la Corona de la Devesa i el llac per part de l’Ajuntament de València es podia pensar que la davallada en el pressupost es frenaria. Però, no només no ha sigut així, sinó que a més a més la inversió pública en el Parc Natural ha tornat a patir una nova reducció. Enguany, el pressupost previst per a l’Albufera, segons les dades preseentades en la reunió ordinària de la Junta Rectora del Parc Natural, no arriba ni a 1’5 milions d’euros (1.425.572’65).

Cap ajuda per als arrossers pels seus servicis a l’avifauna

JPEG - 20.4 kB
Capvespre a l’Albufera.

Esta dràstica reducció des de 2008 del 58% del pressupost del Parc Natural afecta especialment a la partida de Manteniment i Conservació de l’Albufera, que ha passat de més de 2’5 milions d’euros (concretament 2.526.514,85 euros) a poc més d’1 milió (1.057.830,70). Com a conseqüència han desaparegut les inversions per al manteniment i la neteja de camins i les subvencions i ajudes forestals. Però, el que és més greu: també s’han eliminat des de 2010 les transcendentals ajudes a les comunitats de regants i als agricultores arrossers, com a compensació pels danys ocasionats per l’avifauna en els seus conreus.

Estes dues ajudes, que en 2008 ascendien a 836.476,53 euros, són claus per al manteniment i la conservació de l’Albufera, especialment en el cas de les ajudes a l’arròs. Al Parc Natural este conreu és fonamental per a la supervivència de moltes espècies d’aus (collverds, galls de canyar, polles d’aigua...) i a més a més proporciona servicis ambientals de gran valor. Per aquest motius, des d’Acció Ecologista-Agró considerem imprescindible recompensar estos servicis amb els fons adequats i evitar així disparats com la caça de collverds en plena temporada de cria, tal i com s’ha plantejat enguany per a fer front a l’impacte de l’avifauna en els tancats arrossers de Sueca.

Altra de les partides per al manteniment i la conservació de l’Albufera que ha patit la retallada de la Generalitat ha sigut la de millores de la biodiversitat, que en 2011 disposa del 69% del que tenia en 2008. D’1.029.996 hem passat a 711.778 euros. Cal destacar que veritablement esta partida per al manteniment d’algunes instal·lacions que hi ha al Parc Natural, com el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge del Saler, no repercuteix directament en l’Albufera. La seua inclusió en el pressupost del Parc Natural respon a interessos purament propagandístics per part de l’administració autonòmica, ja que si no estigueren inclosos en esta partida de despesa pública, els pressupostos de l’Albufera encara serien més paupèrrims del que són.

Inversions miserables per als Projectes Singulars

Si la davallada de la inversió en Manteniment i Conservació ha sigut forta, el cas de la partida dels Projectes Singulars encara és pitjor. Este capítol del pressupost de l’Albufera, que compta amb fons europeus de projectes LIFE i d’un conveni amb La Caixa, ha passat d’1.954.170 en 2008 a 22.031,45 euros enguany. Gràcies a estes inversions s’han pogut posar en marxa projectes per a la restauració d’hàbitats, adequadament preparats per al seu ús públic, com és el cas del Tancat de la Pipa. Esta àrea de reserva de nova creació de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí) compta amb una contribució de la Generalitat Valenciana del 30% i amb la gestió del seu ús públic per part d’AE-Agró i SEO/BirdLife. Des de finals de 2009 el Tancat de la Pipa ha rebut més de 10.000 visitants, principalment escolars i estudiants, que han pogut conéixer com era i com hauria de ser l’Albufera.

JPEG - 22.2 kB
Flamencs i fotges al Tancat de la Pipa.

Les miserables inversions destinades als Projectes Singulars des de 2009, per a un espai tan extens i emblemàtic com és este parc natural, posen de manifest la incapacitat e inoperància dels seus gestors per a proposar i desenvolupar projectes aptes de ser susceptibles de fons europeus i estatals. Més encara si tenim en compte el magnífic funcionament del Tancat de la Pipa, tant pel número de visitants com pels resultats obtinguts en la conservació d’espècies tan importants i tan amenaçades com els petxinots, les tortugues d’estany europees o les fotges banyudes.

Mentres els capítols de Manteniment i Conservació i el de Projectes Singulars del pressupostos de l’Albufera reduïxen dràsticament la seua partida econòmica, el d’Ús Públic, destinat per al personal adscrit al Parc Natural i al funcionament de l’Oficina de Gestió Tècnica, s’ha incrementat des de 2008 en un 9,8%. S’ha passat de 314.889,52 a 345.710,50. Tanmateix, si el comparem amb les dades de 2009 i 2010 també ha minvat, ja que en els darrers dos anys la despeça era de 351.619,46.

El pressupost de l’Albufera, en perill d’extinció

Totes estes xifres evidencien l’escàs interés de la Generalitat Valenciana per a conservar i defensar el Parc Natural de l’Albufera de València. El pressupostos de 2011 són com el cotó, que no enganyen. La Generalitat Valenciana ven la seua presumpta bona gestió del llac, però al mateix temps celebra el XXV aniversari del Parc Natural i la commemoració del segle de propietat municipal reduint en quasi un 60% la seua partida econòmica.

Des d’AE-Agró comprenem que, fruit de la difícil conjuntura econòmica l’administració autonòmica haja d’aplicar polítiques d’austeritat, però això no justifica una reducció tan important del pressupost del Parc Natural de l’Albufera, especialment en el cas de la supressió de les ajudes per als regants i als arrossers. Esta davallada pressupostària és menys comprensible encara si tenim en compte el manteniment d’altres despeses per part de la Generalitat Valenciana de dubtosa rendibilitat social i nul·la des del punt de vista mediambiental, com per exemple la Fórmula 1.

Altra dada que fa més sagnant la retallada pressupostària de l’Albufera són les despeses de l’Ajuntament de València amb motiu dels actes commemoratius del centenari de la compra del llac i de la Devesa. L’ajuntament s’ha gastat aproximadament 400.000 euros en l’exposició de l’Almudín, una quantitat que pràcticament duplica la inversió destinada a la conservació i manteniment de l’espai natural pressupostada per a 2011, que només és de 233.327,48 euros.

La mala gestió dels residus de la palla de l’arròs o el disparat de la caça de collverds durant el període de cria d’enguany són només uns exemples de la improvisació i la manca de respecte a la biodiversitat de la política de la Generalitat Valenciana a l’Albufera. Una política que, any rere any, posa en perill d’extinció inclús la inversió pública en este parc natural. És una qüestió de prioritats i malauradament Fernando Alonso sí que guanya en esta carrera. Mentres, l’Albufera celebra als boxes pressupostaris els seus XXV anys com a Parc Natural.

JPEG - 72.9 kB
Tancats d’arròs inundats al Parc Natural de l’Albufera de València.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : AE-Agró desmentix que la Junta Rectora de l’Albufera s’haja oposat a les prospeccions petrolíferes

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n'esteu, escriviu a continuació l'identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d' inscriure's.

Connexióinscriure'scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles