Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Notícies > AE-Agró al·lega contra el Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques (...)

Protecció de la biodiversitat

AE-Agró al·lega contra el Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores per la seua tolerància i ambigüitat

L’esborrany del catàleg entra en contradicció amb el Conveni de Diversitat Biològica i indulta espècies invasores com la perca americana o la carpa

dimecres 27 de juliol de 2011, per  AE-Agró

El dimarts 26 de juliol, Acció Ecologista-Agró presentà les seues al·legacions al Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores, amb motiu de la finalització del termini de participació pública de l’esborrany d’este Reial Decret, creat en l’article 61 de la llei 42/2007, de 13 de desembre, de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. Des d’AE-Agró considerem que cal clarificar la Disposició Transitòria Primera (DTP) del catàleg, ja que entra en contradicció amb el Conveni sobre la Diversitat Biològica, indulta espècies exòtiques invasores com la perca americana o la carpa i inclús pareix justificar la seua introducció al nostre territori. A més a més, la DTP delega en les comunitats autonòmiques la possibilitat d’incomplir el Conveni de Diversitat Biològica.

En desembre de 2010, d’acord amb la Llei 27/2006 de 18 de juliol que regula els drets a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient, Acció Ecologista-Agró es va adreçar al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) per a demanar un procés de participació pública en la redacció del Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores. El motiu era que, segons les nostres informacions, el catàleg deixava la porta oberta a l’indult de certes espècies exòtiques invasores molt danyoses per als nostres ecosistemes. A més a més, delegava en les comunitats autonòmiques la possibilitat de controlar o eradicar-les, segons la conveniència o la voluntat autonòmica en funció de l’interés piscícola o cinegètic de cada espècies en qüestió.

JPEG - 17.9 kB
Carpí i carrancs americans a Almenara.

El MARM obrí el corresponent període de participació pública, que finalitzà el dimarts 26 de juliol, data en la qual AE-Agró presentà les seues al·legacions a l’esborrany del Reial Decret que desenvolupa el Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores. Este esborrany, lluny de clarificar el règim jurídic de les espècies exòtiques invasores, destaca per la seua ambigüitat i falta de concreció, especialment pel que respecta a la seua Disposició Transitòria Primera (DTP). Esta Disposició introduïx una excepció al règim general de les espècies exòtiques invasores, ja que autoritza la seua presència en els espais on es trobaven abans de l’entrada en vigor de la Llei 42/2007, especialment en el cas de les espècies que "son aprofitades i apreciades per diversos sectors o interessos socials i econòmics". A més a més de ser massa tolerant amb les exòtiques invasores, la DTP deixa en mans de cada comunitat o ciutat autònoma la gestió i control d’estes espècies, però sense obligar-les a la seua eradicació.

Tanmateix, cal destacar que esta permissibilitat i tolerància amb certes espècies exòtiques invasores que autoritza la DTP xoca frontalment amb el Conveni sobre la Diversitat Biològica, la norma jurídica de major importància en relació a les espècies exòtiques invasores. Este conveni estableix en l’article 8 que "s’impedirà que s’introduïsquen, controlarà o eradicarà les espècies exòtiques que amenacen a ecosistemes, hàbitats o espècies", independentment de si la seua presència és anterior o posterior a l’entrada en vigor de la Llei 42/2007.

L’esborrany del catàleg tracta de justificar estes excepcions de la DTP argumentant que durant molt de temps la introducció d’espècies no ha estat regulada o en tot cas ha comptat amb l’emparament de la legislació anterior. No obstant, este argument no té cap sentit per a no actuar ara contra estes espècies. Si hi ha hagut alguna normativa que justificara la seua introducció en temps passats, actualment està superada per la legislació actual, i per tant la permanència d’estes espècies és il·legal. Es tracta d’un cas similar a la Junta d’Extinció de Feristeles, que entre 1950 i 1960 potencià la mort de rapinyaires i altres espècies que actualment estan protegides. Que la normativa anterior emparara estes actuacions no les pot justificar hui en dia i menys encara pot tolerar que continuen en actiu.

JPEG - 18.2 kB
Una parella de voraços black bass.

A més a més, cal destacar que les espècies exòtiques invasores que es poden beneficiar de la DTP no són ni molt menys inofensives, sinó tot el contrari. Són espècies danyoses per als nostres ecosistemes i una greu amenaça contra el nostre patrimoni natural, la biodiversitat. Este és el cas, per exemple, de la perca americana o black bass (Micropterus salmoides), la carpa (Cyprinus carpio), el carpí (Carassius Auratus), el lluç de riu (Esox lucius), la truita irisada (Oncorhynchus mykiss), el carranc americà (Procambarus clarkii) o l’arruí (Ammotragus lervia) . Totes estes espècies, que podrien ser indultades per la DTP, estan catalogades com a exòtiques invasores pels organismes internacionals. Inclús el propi MARM reconeix en les seues publicacions el seu caràcter exòtic invasor i també els seues efectes negatius per a les espècies autòctones. Per tant, el seu indult seria una autèntica barrabassada des del punt de vista de la conservació de la biodiversitat.

Per a evitar esta barbaritat contra la nostra diversitat biològica, les al·legacions d’AE-Agró recomanen al MARM que aclarisca la DTP, especificant el règim jurídic aplicable a les espècies que cita. Des d’AE-Agró considerem que l’únic règim jurídic aplicable a estes espècies exòtiques invasores és aquell que aposte per impedir la seua introducció i pel control de les seues poblacions, però especialment per la seua eradicació. No és pot establir un règim jurídic tan tolerant, com pretén la DTP, que iguale a certes espècies exòtiques invasores amb les autòctones. I, menys encara, es pot delegar en les comunitats o en les ciutats autònomes la possibilitat d’incomplir el Conveni de Diversitat Biològica, en funció dels interessos cinegètics i piscícoles de cada territori, que malauradament són incompatibles amb la conservació d’espècies tan emblemàtiques al nostre territori com el fartet (Aphanius iberus) o el samaruc (Valencia hispanica).

La supervivència d’estes dues espècies i de moltes més depén en gran mesura de l’eradicació de les espècies exòtiques invasores, que les devoren o que competixen amb elles per l’aliment i el territori. El MARM ha de decidir si vol que el Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores siga una Llei per a la conservació de la biodiversitat o una ferramenta per a legalitzar poblacions d’espècies exòtiques invasores en funció d’interessos econòmics. Des d’AE-Agró esperem que el Ministeri de Medi Ambient faça honor al seu nom i tinga en compte les nostres propostes i rectifique l’esborrany del catàleg, especialment la DTP. Només així esta Llei serà una ferramenta útil per a la defensa, pam a pam i dia a dia, de la nostra fauna i la nostra flora autòctona.

JPEG - 35.3 kB
La conservació del samaruc i del fartet perilla per les exòtiques invasores.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : AE-Agró demana al Ministeri de Medi Ambient que les Comunitats Autònomes no indulten cap espècie exòtica invasora

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles