Arrel de la web > Col·lectius > La Costera > Noticias > AE-Agró emplaça a l’Ajuntament de Moixent a recobrar el domini públic (...)

La Costera

AE-Agró emplaça a l’Ajuntament de Moixent a recobrar el domini públic del camí del Barranc de la Fos

Este camí que creua el Massís del Caroig compta des de fa poc temps amb dues portes que tallen el pas a senderistes i ciclistes

dilluns 21 de novembre de 2011, per  AE-Agró

El passat mes d’octubre, el col·lectiu comarcal d’Acció Ecologista-Agró a La Costera informà a l’Ajuntament de Moixent del tancament, per part d’un particular, de l’únic camí d’accés al Barranc de la Fos, en ple cor del Massís del Caroig. Des d’AE-Agró La Costera s’ha sol·licitat al consistori que, prèvia comprovació de la possessió del camí, actue per a recuperar d’ofici la seua titularitat i que permeta de nou el trànsit dels senderistes i ciclistes que visiten este paratge de gran valor natural i paisatgístic.

JPEG - 85.5 kB

Recentment, en el camí del Barranc de la Fos, ubicat al paratge conegut com la Casa de la Governadora de Moixent, s’han instal·lat dues portes que tallen l’accés als senderistes i ciclistes que visiten el Massís del Caroig. A més a més, entre les dues portes s’està realitzant una construcció de grans dimensions, que ja té fets els seus fonaments. Per aquests motius, el col·lectiu d’Acció Ecologista-Agró a la comarca de La Costera es va adreçar a l’Ajuntament de Moixent, a finals del passat mes d’octubre, per a sol·licitar al consistori que comprove a qui pertany la titularitat d’este camí (l’únic que permet travessar el Barranc de la Fos, un paratge de valor natural i paisatgístic incalculable) i que, en cas de ser de caràcter privat, actue d’ofici per a recuperar el seu domini públic.

Amb esta petició, que es bassa en l’article 70 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, que estableix que "les Corporacions Locals podran recobrar per si la tinença dels seus béns de domini públic en qualsevol temps", AE-Agró La Costera espera restablir la normalitat en quant a l’ús d’este camí, que sempre ha estat obert al públic i que és l’únic que permet travessar el Barranc de la Fos.

Pel que respecta a la legalitat de la construcció que s’està efectuant entre les dues portes, AE-Agró La Costera confia que compte amb la pertinent autorització del consistori i que esta respecte la normativa vigent, ja que en cas contrari s’estaria vulnerant el codi penal. Concretament s’estaria infringint l’article 320, que estableix que "l’autoritat o funcionari públic que, a posta de la seua injustícia, haja informat favorablement instruments de planejament, projectes d’urbanització, parcel·lació, reparcel·lació, construcció o edificació o la concessió de llicències contràries a les normes d’ordenació territorial o urbanística vigents, o que amb motiu d’inspeccions haja silenciat la infracció de dites normes o que haja omés la realització d’inspeccions de caràcter obligatori serà castigat amb la pena establida en l’article 404 d’este Codi i, a més a més, amb la de presó d’un any i sis mesos a quatre anys i la de multa de dotze a vint-i-quatre mesos".

JPEG - 64.5 kB
Volem transitar pel camí del Barranc de la Fos i gaudir del Caroig!!!

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : AE-Agró sol·licita novament el tancament d’una via d’escalada que pertorba la nidificació del mussol reial

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n'esteu, escriviu a continuació l'identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d' inscriure's.

Connexióinscriure'scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles