Arrel de la web > Comissions > Territori > La CV-500 i l’Albufera, un desficaci sense data de caducitat

Comissió de Territori

La CV-500 i l’Albufera, un desficaci sense data de caducitat

Esta carretera continua dessagnant els valors ambientals del Parc Natural a pesar dels estudis i plans de protecció que recomanen restringir el seu trànsit

dimarts 20 de març de 2012, per  AE-Agró

L’autopista del Saler tenia la seua lògica en paral·lel al projecte d’urbanització de la Devesa i, de fet, estava programada la seua continuació cap al sud. La urbanització va ser paralitzada definitivament en 1980 com a conseqüència de la mobilització ciutadana realitzada al llarg dels anys 70, però l’autopista roman fins a l’altura del Saler per a convertir-se, a partir d’ací, en una carretera local. Des de Pinedo fins a la gola del Perellonet invadix, travessa o és contigua als ecosistemes més valuosos i vulnerables del Parc Natural de l’Albufera de València. El seu impacte ambiental és brutal, destacant els atropellaments de fauna i el soroll generat.

JPEG - 122.2 kB

Per a aclarir i explicar la postura d’Acció Ecologista-Agró respecte a la CV-500 cal analitzar, en primer lloc, el Projecte Bàsic d’Ordenació de la Xarxa Viària del Parc Natural de l’Albufera de València, que a dia de hui encara està pendent d’execució, a l’igual que la resta de projectes que afecten a esta carretera. El PBORRVPNA, redactat en 1994 per la COPUT, incloïa per al tram que ens ocupa de la CV-500 (El Saler-El Perellonet) les actuacions següents:

- Limitació de la velocitat a 80 o 60 quilòmetres per hora, segons subtrams, amb senyalització exhaustiva complementària.

- Reducció de la secció tipus a favor de la circulació ciclista i de vianants, amb senyalització de les voreres d’emergència, a partir del punt quilomètric 10,6.

- Construcció de glorietes per a millorar els accessos i reduir la velocitat.

- Construcció d’un nou aparcament davant de Les Gavines i supressió del mirador i embarcador de la Gola del Pujol.

Estes actuacions pretenien avançar en la conservació dels valors naturals del Parc Natural de l’Albufera de València dins d’una estratègia més general que contemplava:

- Potenciar l’itinerari alternatiu a través de la N-332.

- Reduir la velocitat en els trams més crítics i possibilitar la progressiva reducció del trànsit.

- En compensació, millorar els accessos a les zones menys sensibles.

- Potenciar mitjans de transport alternatius a l’ús de l’automòbil.

Amb esta estratègia es perseguia reduir els efectes negatius de la CV-500 sobre l’Albufera de València, uns efectes que el propi Pla Especial de Protecció del Parc Natural, aprovat per acord del Consell en octubre de 1990, reconeixia i que malauradament continuen vigents a dia de hui. Així, en el capítol Principals conflictes i processos, podem llegir que "la carretera. Natzaret-Oliva provoca una separació neta de dos ecosistemes lligats funcionalment: la Devesa i el Llac. Discorre per la zona mes vulnerable del Parc, especialment el ramal d’accés al Palmar. Al facilitar l’accessibilitat contribuïx a la degradació del conjunt i especialment de la Devesa. La connexió València-El Saler per autopista no ha fet mes que incrementar estos efectes".

Entre els efectes més negatius que té la CV-500 sobre el conjunt del Parc Natural de l’Albufera cal destacar el soroll. Precisament, l’Estudi per al Desenvolupament Sostenible de l’Albufera, elaborat en 2003 per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), cita esta carretera entre les principals fonts de soroll en el Parc Natural quan fa referència al trànsit rodat: "el trànsit és especialment intens en la carretera Natzaret-Oliva, especialment en vacances i caps de setmana, el que ocasiona fortes retencions, utilització abusiva i indeguda de botzines, acceleracions i frenades brusques... tots ells comportaments especialment sorollosos i molestos que se sumen al soroll propi de la circulació". No podem oblidar tampoc els massius atropellaments de fauna en la CV-500, una de les la carreteres amb major nombre de mortaldat animal de tot Espanya.

Per a minimitzar estos impactes, el Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) del Parc Natural de l’Albufera, aprovat per Decret el 19 de novembre de 2004, incloïa una sèrie de directius en el Programa 5. Millores i adequació dels sistemes de transport. En este apartat del PRUG de l’Albufera podem llegir que "l’augment actual del trànsit de persones i mercaderies (en particular el transport per carretera) és cada vegada més impactant sobre el medi ambient i sobre l’eficàcia dels sistemes de transport del Parc. De la mateixa manera, és notable la forta densitat de població (majoritàriament segona residència) que es produïx al llarg de tot el litoral de l’espai protegit. Esta concentració, que en ocasions funciona com un corredor continu i que es veu notablement intensificada durant els caps de setmana i els mesos estivals per visitants d’un sol dia, ha aconseguit tal magnitud que és urgent adoptar mesures per a reduir la pèrdua d’accessibilitat i els efectes ambientals negatius que provoca en la costa des de Pinedo fins a Cullera".

JPEG - 19.6 kB
Urbanització de la Devesa als anys 70.

Per a fer front a esta degradació ambiental de l’Albufera ocasionada per la CV-500, el PRUG del Parc Natural proposava, com abans ho havien fet el PBORRVPNA de la COPUT, el Pla Especial de Protecció del Parc Natural i l’Estudi per al Desenvolupament Sostenible de l’Albufera redactat per la CHX, una sèrie d’actuacions, com per exemple "adoptar mesures addicionals per a promoure el transport públic, els mitjans de locomoció menys contaminants i una racionalització de l’ús de l’automòbil encaminada al foment d’una major ocupació per vehicle. De la mateixa manera, per raons tant socials com ambientals, es fa necessari disminuir la pressió que actualment s’exercix sobre la CV-500, per a això és imprescindible, entre altres mesures, crear una xàrcia alternativa a esta carretera que permeta als usuaris accedir al seu destí amb major fluïdesa, seguretat i comoditat".

En aquest sentit, el PRUG de l’Albufera, concretament l’apartat Avaluació de les alternatives per a la millora del transport públic en el Parc, contemplava, entre altres mesures, millorar els servicis d’autobús que connecten els distints nuclis de població del Parc i restriccions a la circulació de vehicles privats, complementaris amb la millora dels servicis públics. Amb estes actuacions es pretenia mitigar l’efecte barrera de la carretera, disminuir la pressió sobre la CV-500, reduir el nombre d’atropellaments d’animals, disminuir els impactes negatius en la Devesa i en el Llac, disminuir també el consum de combustibles contaminants i inclús la possibilitat futura de restablir l’ecotono Devesa-Llac.

Desgraciadament totes estes actuacions i les dels plans anteriors són a dia de hui paper mullat. Ni s’han millorat els servicis de transport públic, ni s’han aplicat restriccions a la circulació de vehicles privats, ni s’ha potenciat la circulació ciclista o per a vianants. Com a conseqüència els efectes negatius de la CV-500 no han parat d’augmentar per culpa d’este flagrant desistiment de responsabilitats i funcions dels òrgans de gestió del Parc Natural (un més...).

Des de la perspectiva de la defensa de l’Albufera existix acord sobre la necessitat d’eliminar de l’eix València-El Perelló la seua funció d’interconnexió d’estos dos extrems del Parc Natural i de via de comunicació litoral. Des d’Acció Ecologista-Agró reclamem una vegada més l’aplicació de les mesures propostes, amb especial èmfasi en el tram de la carretera que connecta El Palmar i la Gola del Perellonet, tram on la circulació de vehicles privats hauria de tindre la màxima restricció possible per a salvaguardar els valors naturals del Parc Natural de l’Albufera de València.

Víctor Navarro, representant d’Acció Ecologista-Agró en la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera de València

JPEG - 38.6 kB
La Devesa abans de ser urbanitzada i partida en dos per la CV-500.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : AE-Agró presenta en el Botànic l’exposició El Parc Natural de L’Albufera. Una Història mal contada

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles