Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Comissions > Forestal > El PATFOR, un pla que sacrifica el bosc per quatre euros

Comissió Forestal

El PATFOR, un pla que sacrifica el bosc per quatre euros

Amb este document la política forestal valenciana retrocedeix al segle XVIII

dilluns 6 de maig de 2013, per  AE-Agró

La setmana passada el Consell Valencià va aprovar el Pla d’Acció Territorial Forestal (PATFOR). Este document es pretén vendre a la societat com a modernitzador i dinamitzador, però representa la justificació legal d’una política forestal antiquada i agressiva amb el bosc, que ignora que el seus principals valors actuals són els ambientals. Per això, el PATFOR aprovat pel Consell sacrifica el bosc a canvi de quatre euros.

Amb el Pla d’Acció Territorial Forestal (PATFOR), la Generalitat Valenciana pretén intensificar l’explotació del bosc per a obtindre discutibles beneficis econòmics, sempre a costa de degradar greument el patrimoni forestal de tots els valencians. Els beneficiaris només seran alguns grans propietaris forestals i unes poques empreses. Però, el conjunt dels valencians veurem danyat un patrimoni col·lectiu d’enorme valor. Aquestes actuacions suposaran l’eliminació a gran escala de la vegetació, la pèrdua de la biodiversitat forestal, la degradació paisatgística i l’ecològica i l’increment de l’erosió, augmentant el risc de desertificació de les nostres muntanyes, que actualment representa un dels principals perills que pateixen els nostres boscos.

El comunicat del Consell afirma que el PATFOR proporciona una "simplificació forestal". Aquesta simplificació administrativa consisteix a disminuir controls i cauteles ambientals per a facilitar l’explotació a curt termini, a costa de perjudicar els valors ambientals a llarg termini, alguns de manera irreversible. Amb el PATFOR s’eliminen tràmits i es rebaixen garanties ambientals, ja que inclús prevaldrà sobre plans de protecció dels paratges naturals. A més a més, es limita l’aplicació del principi de precaució, es rebaixen les exigències d’avaluació d’impacte ambiental i s’eliminen traves per a activitats que degraden el medi.

El resultat de tot açò és que el PATFOR posa en perill la conservació, protecció i recuperació del bosc valencià. Amb aquest pla es pretén intensificar les tales de fusta, la reconversió forestal a terrenys agrícoles (mentre les zones agrícoles més fèrtils i productives del territori valencià estan arruïnant-se, davant la passivitat de l’administració); es facilita també la construcció i edificació, la instal·lació d’infraestructures, la mineria, els circuits per a vehicles de motor...

L’explotació de la biomassa és quasi l’única activitat que es destaca al PATFOR. Però, aquesta activitat, de la manera concreta com la promou la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi AMbient, equival a una greu destrucció de la vegetació forestal, ja que es practica de forma indiscriminada, extensiva i amb poques mesures de cautela ambiental, eliminant quasi per complet el sotabosc. Paradoxalment, la fracció orgànica dels residus urbans o les restes agrícoles, d’on es podria obtindre un major rendiment de la biomassa, no s’aprofiten. La metanització d’aquestes restes urbanes i agrícoles ajudaria a resoldre el problema dels residus, generaria recursos econòmics i no agreujaria problemes ambientals. Per contra, la destrucció de vegetació viva del bosc per a aquesta finalitat, a banda de la discutible rendibilitat econòmica, té gravíssims impactes ecològics i és més contaminat. La presumpta justificació ambiental no és creïble. Aquesta normativa també vol donar justificació a la política agressiva contra el medi forestal que ha practicat l’administració als darrers anys i que ara s’intensifica, com les recents subhastes de muntanyes públiques per a l’explotació privada i que tanta polèmica ha generat en la societat.

L’Administració vol presentar el PATFOR com una gran novetat, com una “nova política forestal”. Tanmateix, en realitat no fa més que estimular les intervencions agressives d’extracció, usos impactants i explotació del bosc. Aquesta és una visió pròpia dels segles XVIII i XIX, que ignora que al segle XXI els valors del bosc són els ecològics, més encara al territori valencià on té elevades potencialitats productives. Els valors ambientals són molt majors que els extractius. Es tracta del manteniment de la biodiversitat, de la protecció del sòl fèrtil, de la recàrrega d’aqüífers, de la prevenció de l’erosió i les crescudes de rius i barrancs, del manteniment dels equilibris atmosfèrics i climàtics... Tot açò junt val moltíssim més que la fusta o altres discutibles explotacions del bosc.

També sorprén que l’Administració no aposte per les alternatives econòmiques que més futur tenen i per les activitats realment compatibles amb la preservació del medi, com ara l’agricultura ecològica, el turisme rural sostenible, la restauració i rehabilitació en medi rural, les activitats vinculades a la vigilància, conservació i recuperació dels ecosistemes naturals. Activitats que poden captar subvencions europees, que generen beneficis econòmics diversificats d’escala local i que aporten molts llocs de treball. Per contra, als darrers anys, la presumpta Conselleria de Medi Ambient no ha parat de tirar gent al carrer i ha eliminat llocs de treball en vigilància, prevenció, protecció, conservació i restauració. Com a mostra recent, als parcs naturals s’ha retallat el 70% dels efectius humans. Tot el contrari d’allò que el bosc necessita.

El comunicat del Consell també destaca la creació de la Mesa Forestal, com a mecanisme de participació ciutadana. Es tracta d’un òrgan merament consultiu, que empitjora el nivell de participació de l’antic Consell Forestal, que a penes va ser convocat un parell de vegades i que serà substituït pel nou òrgan. En la Mesa Forestal els representants dels sectors vinculats a la investigació, la protecció i la conservació del bosc són una minoria (només 3: 1 investigador, 1 representant d’ONGs i 1 representant d’entitats de custòdia ), mentre que la suma de representants de la Conselleria, propietaris y empreses forestals sumen 10 dels 18 components. Queda clara la prioritat de l’explotació forestal front a la conservació.

Tampoc durant el procés d’elaboració del PATFOR no hi ha hagut una veritable participació. En el taller ambiental (el que més caràcter de conservació tenia) només hi havia 4 representants de grups conservacionistes, 3 investigadors científics i cap representant sindical. A canvi, 17 membres (de 29) estaven directa o indirectament vinculats a la Conselleria.

En resum, el PATFOR no representa res nou, sinó la intensificació d’una vella política d’explotació forestal accelerada i que ignora els valors actuals del bosc, els ambientals. No generarà riquesa ni llocs de treball, però degradarà encara més el patrimoni de tots. Ni promou la participació ni estimula opcions de futur. Els primers objectius de la Llei Forestal (que no es compleixen, però que són positius) ni tan sols es mencionen en tot el PATFOR... Malauradament, una vegada més queda prou clar amb este pla que la conservació i la protecció del bosc no és una prioritat per al govern del PP.

Comissió Forestal d’Acció Ecologista-Agró

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Dinosaures i boscos en el segle XXI

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?