Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Campanyes > Nova Cultura de l’Aigua > Ens oposem a la política transvasista, centralista i privatitzadora del (...)

Nova Cultura de l’Aigua

Ens oposem a la política transvasista, centralista i privatitzadora del Govern

El PP canvia les regles del joc en matèria d’aigua sense debat ni participació pública i modifica el Pla Hidrològic Nacional

dimecres 13 de novembre de 2013, per  AE-Agró

Este és el manifest signat per més de 100 organitzacions, entre elles Acció Ecologista-Agró, en defensa de l’aigua. En base al Memoràndum firmat entre el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i les regions de Múrcia i València relatiu al transvasament Tajo-Segura, un grup d’experts vinculats a les regions del Segura, i coneguts per la seua fèrria defensa dels transvasaments a esta conca, ha elaborat en secret i amb total opacitat la modificació, no sols del règim legal del transvasament Tajo-Segura, sinó també de la Llei d’Aigües i del Pla Hidrològic Nacional, en diverses disposicions introduïdes sorpresivament a l’octubre de 2013 en el tràmit d’esmenes a la Llei d’Avaluació Ambiental en el Congrés, que donen un gir radical no sols a la regulació del transvasament Tajo-Segura, sinó també a la política d’aigües en este país. Tot això sense absolutament cap debat ni informació pública, i eludint qualsevol participació d’importants comunitats autònomes que podran vore’s afectades per esta regulació, com Aragó, Catalunya, Andalusia, Castella i Lleó...

El Memoràndum Tajo-Segura, a pesar del seu nom, introduïx també en la Llei d’Avaluació Ambiental dos esmenes que modifiquen el Text Refós de la Llei d’Aigües i el Pla Hidrològic Nacional, que afecten de forma molt important a totes les conques d’este país i a la planificació hidrològica nacional, sense participació, informació, ni cap debat públic. Estos canvis establixen la base legal per a “posar en orde”, en benefici dels interessos transvasistes, l’assignació i redistribució de recursos a nivell nacional, els elements clau de la qual són: autopistes de l’aigua, ens suprarregional estatal que assigne recursos entre distintes conques, ja siguen transvasaments o cessions d’aigua, i entrada de la inversió privada.

Estes dos esmenes, que introduïxen importants canvis en les cessions de drets interconques i possibiliten la limitació anual pel Ministeri-Direcció General de l’Aigua dels desembassaments màxims o aigua que podrà circular en la conca cedent de qualsevol transvasament, vigent o futur (Tajo, Ebre, Xúquer...), són l’inici de la materialització de la tesi transvasista i del seu model de pla hidrològic nacional, per a tot el país, i especialment per al Tajo, el Xúquer i l’Ebre. El canvi suposa una important regulació de dos aspectes dels transvasaments o cessions d’aigua interconques, que la nostra normativa reservava al Pla Hidrològic Nacional, evitant-se amb la seua forma d’aprovar-les “incòmodes” debats, participació i previsible oposició d’altres regions i usuaris afectats: Ebre, Aragó, Catalunya, Xúquer-Vinalopó... Sembla clar que els nous transvasaments o ampliacions dels existents ja no es van a denominar així, sinó "cessions interconques". El nou pla hidrològic comença ací, i la seua primera pedra són estes dos esmenes a la Llei d’Avaluació Ambiental. Posteriorment, només serà qüestió de donar entrada a la inversió pública o preferentment privada per a construir eixes autopistes de l’aigua, i desenvolupar els aspectes fonamentals del “nou model de gestió de l’aigua” per mitjà de Reials Decrets del Govern, o inclús ordes ministerials.

Els canvis faran impossible el compliment de les Directives Europees en el Tajo

A més a més, el memoràndum, i les esmenes introduïdes en base a este en la Llei d’Avaluació Ambiental, canvien radicalment el règim fins ara existent en el transvasament del Tajo, en el que els beneficiaris del transvasament únicament tenien una expectativa, i no un dret legal, a l’ús d’aigües que la planificació de la conca del Tajo determinara com excedents, per damunt d’un determinat volum embassat en Entrepeñas i Buendía. En la nova regulació derivada del memoràndum s’atorga un dret automàtic al transvasament en determinades condicions, i s’obvia la remissió al pla de conca del Tajo per a decidir els excedents i els desembassaments al riu des de la seua capçalera, debilitant-se la preferència de la conca cedent, i obrint-se la porta a l’existència d’un dret legal al transvasament, reiteradament denegat per la jurisprudència del Tribunal Suprem, que possibilitarà la reclamació de quantioses indemnitzacions pels beneficiaris del transvasament, en el cas que la futura planificació del Tajo, en aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua, introduïsca majors cabals ecològics en este riu, o simplement davant de la necessitat de major ús de l’aigua de la capçalera per la conca del Tajo, la més poblada d’Espanya.

Què està passant?

De facto el Partit Popular introduïx per la porta falsa modificacions molt importants a la Llei d’Aigües i al Pla Hidrològic Nacional que els permetria desenvolupar, sense passar de nou pel Parlament:

- Una Agència Nacional o ADIF de l’Aigua que centralitze les decisions de la planificació i assignació de l’aigua per damunt de les confederacions hidrogràfiques i les comunitats autònomes.

- Un banc nacional de l’aigua on els usuaris, principalment regants, puguen vendre’s els drets entre diferents conques, possibilitant transvasaments privats d’aigua.

- Una xàrcia d’autopistes de l’aigua amb capital preferentment privat, que eufemísticament substituiria el polèmic terme “transvasament”.

- Una privatització de la gestió de l’aigua i dels transvasaments.

Per què és important?

Eliminar estes esmenes és important:

- Per a no deixar únicament en les mans de la Direcció General de l’Aigua la presa de decisions que han de consensuar-se en els territoris.

- Per a evitar que puguen dur-se a terme nous transvasaments com el de l’Ebre, per la porta de darrere i sense informar els ciutadans.

- Per a evitar que l’aigua de tots puga ser comprada i venuda al millor postor transferint-la a molts quilòmetres del riu pel qual ha de circular.

Què cal fer?

És necessari que el projecte de Llei d’Avaluació Ambiental siga retirat i es tramite com dos iniciatives diferents, una, la de l’avaluació ambiental, i una altra, si és procedent, amb la normativa d’aigües. Ambdues iniciatives han de comptar amb el suficient debat i participació pública.

En qualsevol cas les organitzacions firmants s’oposen a:

- El Memoràndum Tajo-Segura.

- El manteniment dels transvasaments.

- La privatització de la gestió de l’aigua.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : La societat espanyola demana a la Comissió Europea que reaccione enfront del model espanyol de política hidrològica

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles