Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Comissions > Forestal > AE-Agró demana una revisió dràstica del nou Pla de Desenvolupament (...)

Comissió Forestal

AE-Agró demana una revisió dràstica del nou Pla de Desenvolupament Rural

El document elaborat per la Generalitat Valenciana repetix molts dels errors del pla anterior i deixa la porta oberta a nous abusos i irregularitats

divendres 17 d’abril de 2015, per  AE-Agró

La Comissió Forestal d’Acció Ecologista-Agró ha al·legat al Pla de Desenvolupament Rural (PDR) redactat per la Generalitat Valenciana per al període 2014-2020. El motiu, evitar que es repetisquen els abusos i les greus irregularitats del PDR anterior, subvencionades amb fons europeus, i que han sigut denunciades per AE-Agró davant de les autoritats comunitàries. En les seues al·legacions, els ecologistes demanen una revisió dràstica del nou PDR, ja que el document elaborat per l’administració valenciana incrementarà encara més la degradació del medi ambient sense aportar cap millora tangible per als habitants de les zones rurals del País Valencià.

El Pla de Desenvolupament Rural (PDR) és un document que elabora cada comunitat autònoma de l’Estat espanyol per a poder canalitzar els fons europeus dirigits a potenciar el desenvolupament rural i la conservació del medi ambient. Tanmateix, al País Valencià les inversions públiques en matèria forestal acaben en mans d’unes poques empreses privades i per a una sèrie d’activitats que tenen un greu cost mediambiental. El nou PDR redactat per la Generalitat Valenciana per al període 2014-2020 permet la repetició d’estos abusos. Per este motiu la Comissió Forestal d’AE-Agró ha exigit en les seues al·legacions una dràstica revisió del document, ja que repetix la majoria de deficiències de l’anterior pla i no efectua la més mínima valoració ni rectificació de les errades i incompliments del PDR 2006-2013.

Sorprén, pel que respecta a l’absència d’autocrítica del pla anterior, que no es faça cap valoració de l’incompliment dels pocs d’objectius concrets del PDR 2006-2013 i que suposen un estrepitós i un rotund fracàs. Per exemple, es pretenia disminuir l’extensió mitjana anual cremada per incendis forestals i esta xifra es va multiplicar quasi en un 300% durant el període d’execució del pla. Tanmateix, la nova proposta de PDR seguix finançant les mateixes actuacions contra els incendis, cas dels tallafocs, malgrat la seua inutilitat i el seu greu impacte ambiental.

Per a AE-Agró resulta especialment greu l’apartat del nou PDR d’Inversions en desenvolupament de zones forestals i millora de la viabilitat dels boscos, per ser la que més impactes mediambientals pot originar, com ja va ocórrer amb el pla anterior i que ha portat els ecologistes a denunciar davant d’Europa els abusos en l’extracció de biomassa. A pesar del seu nom i de justificar-se teòricament com a mesures per a fomentar un desenvolupament sostenible compatible amb la protecció del medi natural, en la pràctica les activitats realitzades, especialment les d’extracció de biomassa forestal, van tindre un elevat impacte ambiental que van implicar l’eliminació massiva de vegetació i l’erosió del sòl fèrtil de les nostres muntanyes, valls i serres.

També resulta greu la manca de participació i transparència, motiu pel qual AE-Agró ha exigit en les seues al·legacions que en el Comité de Seguiment del PDR s’incloguen els sindicats obrers (ara només estan els agraris) i grups ecologistes que realment treballen per a la conservació del medi ambient. Actualment només hi ha una organització, que no és precisament la més activa ni representativa de l’ecologisme valencià, mentre que AE-Agró, Ecologistas en Acción o SEO/BirdLife no comptem amb representació.

Per a AE-Agró la millora dels mecanismes de control i seguiment del PDR són un tema clau, ja que en l’anterior pla van fallar estrepitosament. De fet, sospitem que no existix la major part dels controls documentals que implica el seguiment ja que, a pesar de demanar-la per diferents vies, l’administració valenciana continua resistint-se a facilitar-nos l’esmentada documentació. Els indicis apunten que els documents no existixen o que s’elaboren de manera rutinària i negligent, sense derivar-se d’un seguiment efectiu i concret de les actuacions.

AE-Agró considera que repetir en el nou PDR tots estos errors de l’anterior pla suposarà incrementar encara més la degradació del nostre medi ambient i un nou fracàs socioeconòmic pel que respecta al desenvolupament rural. Per això, en lloc de perpetuar les mateixes irregularitats del pla anterior, els ecologistes demanen que els diners europeus, de fons ambientals i de desenvolupament rural, servisquen realment, i de manera demostrable, per a la finalitat prevista i no per a fomentar l’explotació insostenible dels recursos naturals i beneficiar a unes poques empreses, sense que ni els ecosistemes forestals ni els habitants de les zones rurals obtinguen el més mínim benefici tangible. En cas contrari, AE-Agró no tindrà més remei que tornar a denunciar la Generalitat Valenciana davant de les institucions comunitàries pel mal ús que realitza dels fons europeus.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Ecologistes i experts demanen actuacions més efectives i menys agressives contra el Tomicus

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?