Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Notícies > Ja som entitat d’utilitat pública

Pam a pam

Ja som entitat d’utilitat pública

AE-Agró es convertix en la primera organització ecologista del País Valencià que aconseguix la declaració d’entitat d’utilitat pública

divendres 5 de juny de 2015, per  AE-Agró

Després de molts anys i de moltes i llargues lluites en defensa de la natura i el territori del País Valencià, este mes de maig el Govern central, mitjançant el Ministeri de l’Interior, ha reconegut a Acció Ecologista-Agró com a entitat d’utilitat pública. Gràcies a l’esforç altruista de totes i tots les que formem la gran família d’AE-Agró, la nostra organització es convertix així en la primera entitat ecologista valenciana que aconseguix ser declarada d’utilitat pública. Esta declaració comporta evidents avantatges. Per exemple, la possibilitat d’accés a la justícia gratuïta o la deducció en l’IRPF de les sòcies i socis de les quotes pagades a l’associació. Però, cal recordar que també implica noves obligacions fiscals i administratives per a l’entitat.

El passat divendres, 29 de maig, el Ministeri de l’Interior va publicar al BOE (Butlletí Oficial de l’Estat) l’Ordre INT/986/2015, de 18 de maig, per la qual es declara a Acció Ecologista-Agró com a entitat d’utilitat pública. Esta declaració, que pot ser demanada per entitats associatives sense ànim de lucre, exigix la concurrència de determinats requisits: que els fins estatutaris de l’organització promoguen l’interés general, que l’activitat de l’associació no beneficie exclusivament els associats, que els membres dels òrgans de representació que perceben retribucions no ho facen a càrrec de fons públics (en AE-Agró els membres dels òrgans de representació no perceben cap tipus de retribució), que l’entitat compte amb els mitjans adequats i l’organització idònia per al compliment dels fins i que es trobe constituïda, inscrita i en funcionament durant els dos anys anteriors a la sol·licitud.

A més a més, cal presentar obligatòriament una sèrie de memòries, justificacions i altres documents sobre les activitats, el funcionament i els comptes econòmics de l’associació, així com els informes dels departaments i organismes competents. Inclòs el preceptiu informe del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Per tant, aconseguir la declaració d’utilitat pública no està a l’abast de qualsevol associació i ha implicat un gran treball i un enorme esforç col·lectiu per a AE-Agró. Tanmateix, ha pagat la pena. Després de molts anys, de moltes i llargues lluites en defensa de la natura, som la primera entitat valenciana de caràcter ambiental que és declarada d’utilitat pública. I açò ha sigut possible gràcies al voluntarisme i l’altruisme de totes les sòcies i tots els socis de la nostra organització, que treballeu pam a pam i dia a dia per a conservar, estudiar i protegir el territori.

La declaració com a entitat d’utilitat pública ens obri noves portes com associació i ens comporta una sèrie d’avantatges. Sens dubte, un dels més importants és la possibilitat d’accés a la justícia gratuïta, que ens permetrà defensar amb major eficàcia la nostra natura. A més a més, entre altres qüestions, les sòcies i socis d’AE-Agró podreu deduir-vos en l’IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) les quotes pagades a l’organització a partir de la pròxima declaració de la renda (la de 2016). Ara bé, ser entitat d’utilitat pública també ens imposa noves obligacions fiscals i administratives, com per exemple rendir comptes davant el Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana o la gestió informatitzada del fitxer de sòcies i socis. Però, segur que amb la teua ajuda podrem assumir sense cap problema estos nous reptes. Així que felicitats a totes i tots per este nou triomf col·lectiu de l’organització. Pam a pam!!!

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Acció Ecologista-Agró reivindica su rigor al cumplir 25 años

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles