Arrel de la web > Comissions > Territori > AE-Agró exigix que es convoquen les Juntes Rectores dels Parcs (...)

Comissió de Territori

AE-Agró exigix que es convoquen les Juntes Rectores dels Parcs Naturals

Estos òrgans gestors s’han de reunir abans de la finalització de l’any per a aprovar el pressupost i el programa de gestió dels espais protegits

dijous 3 de desembre de 2015, per  AE-Agró

La Comissió de Territori d’Acció Ecologista-Agró ha enviat un escrit a la Direcció General de Medi Natural de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per a exigir que, abans de la finalització de 2015, convoque les Juntes Rectores dels Parcs Naturals. Només així estos òrgans de participació i representació social podran complir amb les funcions que establix la Llei d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. Especialment pel que respecta a les relatives al pressupost i al programa de gestió per a l’any 2016 de cada Parc Natural, que abans de la seua aprovació definitiva ha de passar per la Junta Rectora.

Des de la Comissió de Territori d’Acció Ecologista-Agró hem denunciat en reiterades ocasions el menyspreu i manipulació que han patit les Juntes Rectores dels Parcs Naturals per part de l’anterior Govern de la Generalitat Valenciana. I, per ara, sembla que també per part del nou Consell. A falta de menys d’un mes per a la finalització de l’any, les Juntes Rectores dels Parcs Naturals continuen sense ser convocades.

Per això, la Comissió de Territori d’AE-Agró ha exigit per escrit a la Direcció General de Medi Natural de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural que convoque, abans de la finalització de l’any en curs, estos òrgans de participació i representació social. Només així les Juntes Rectores dels nostres Parcs Naturals podran complir amb les seues funcions, especialment pel que respecta als apartats 1 i 2.

Segons la Llei d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, cada Junta Rectora "ha d’informar del pressupost de gestió de l’espai natural protegit amb caràcter previ a la seua aprovació per l’òrgan gestor. Este pressupost estarà format per les aportacions de tots els membres de l’òrgan i altres aportacions de terceres entitats, ja siguen monetàries o en espècie, degudament valorades, que hauran de ser a tal fi reflectides". A més a més, també és funció de la Junta Rectora de cada Parc Natural "elaborar el seu programa de gestió, integrat per les actuacions dels components de l’òrgan col·legiat i altres agents, dirigides a la millora de l’espai".

Des d’AE-Agró entenem que ha de modificar-se radicalment l’actual funcionament de les Juntes Rectores, si volem que siguen un òrgan de participació i representació social efectiu per a la defensa del nostre medi ambient. I açò depén de la voluntat política de la nova administració valenciana. Però, per ara, malauradament este canvi de mentalitat en els nostres governants continua sense produir-se.

Per exemple, pel que respecta a la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera de València cal assenyalar que des de l’última convocatòria, celebrada en setembre de 2014, ha transcorregut més d’un any. Des d’aleshores s’han succeït en este espai protegit una sèrie d’esdeveniments (autorització per a la crema de la palla d’arròs, reunions sectorials sobre la gestió hídrica, proposta de declaració de Reserva de la Biosfera...) que la nova Conselleria de Medi Ambient ni tan sols ha notificat als membres de la Junta Rectora, sinó que hem tingut coneixement d’ells pels mitjans de comunicació.

A vore si, com a mínim, l’administració valenciana convoca les Juntes Rectores abans del 31 de desembre i les entitats que formem estos òrgans ens assabentem de tots els moviments que la nova Conselleria de Medi Ambient impulsa als Parcs Naturals. I així, al menys, podrem complir amb la nostra funció de representats de la societat civil en la defensa, pam a pam, dels espais protegits del País Valencià.

ENTRA EN ACCIO AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : El nivell de l’Albufera no arribava al seu mínim ambiental quan moriren milers de peixos en la Devesa

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?