Arrel de la web > Col·lectius > La Marina > Els tribunals consagren que les colònies del Montgó no poden transformar-se (...)

La Marina Plaza

Els tribunals consagren que les colònies del Montgó no poden transformar-se en xalets

dilluns 6 de març de 2017, per  AE-Agró

Una sentència al·ludeix al “patrimoni cultural valuós” dels lots agrícoles creats en 1922 i determina que “no es poden admetre, en cap cas, actuacions encaminades a l’edificació encoberta de vivendes destinades a un ús residencial”.

Sergi García / Diumenge, 5 març, 2017 / Dénia

Les colònies agrícoles creades en el Montgó el 1922 constitueixen un valor en si mateix, no només com a testimoni d’una època sinó també pel que paisajísitica i mediambientalment aporten a l’actual parc natural si es conserven en els termes en què van ser concebudes. Ja ho diu el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Montgó, però té també ara la seua ratificació en els tribunals. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de la Comunitat Valenciana conclou, entre altres coses, que en les colònies “no es poden admetre, en cap cas, actuacions encaminades a l’edificació encoberta de vivendes destinades a un ús residencial i sense vinculació amb la conservació del patrimoni cultural que constitueixen “les pròpies colònies.

La decisió judicial no és nova, data de l’any 2010, però transcendeix ara com a part del llarg litigi mantingut pel propietari d’una de les colònies que la va transformar substancialment convertint-la en xalet.

Cal recordar que este tema ja està resolt. Recentement, una sentència ferma va resoldre la denuncia interposada per Acció Ecologista Agró donant la raó a esta organització. La resolució declara il·legal la vivenda i obliga a la seua demolició.

L’altra sentència, la de 2010 que consagra la prohibició de transformar les colònies en xalets, és conseqüència d’un recurs dels propietaris contra la decisió de la Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Dénia de denegar-li la llicència d’obres l’any 2006. També en este cas ixen mal parats els propietaris, ja que es desestimava íntegrament el seu recurs i se’ls condemnava a costes.

La decisió al·ludia al fet que les colònies “tenen la consideració de patrimoni cultural valuós”. De fet, la memòria del PORN del Montgó les cita com “una altra de les rellevants oportunitats per a la conservació, i fins i tot per a la posada en valor del paisatge” del parc natural. “L’actual abandonament de les vivendes de la colònia i els abancalaments deteriora un patrimoni cultural de gran rellevància per a l’àmbit d’estudi i la Comunitat Valenciana en general”, afegeix.

És per això que “la reconstrucció de part dels bancals i la posada en marxa de programes que permeten tornar a cultivar parts testimonials de la colònia es converteix en un important potencial per al paiisaje del Montgó, atès que pot introduir diversitat en el paisatge i els ecosistemes, recuperar formes de cultiu i aprofitaments ja en desús, conservar un patrimoni cultural de gran importància i fins i tot afavorir la protecció de l’àmbit d’estudi davant els incendis forestals, una de les majors amenaces per a la consecució dels objectius dell parc natural”.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : La notícia en La Marina Plaza

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles