Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Notícies > AE-Agró rebutja en el Congrés dels Diputats indultar les espècies exòtiques (...)

Pam a pam

AE-Agró rebutja en el Congrés dels Diputats indultar les espècies exòtiques invasores d’interés piscícola

Sobre la proposta del PP per a modificar la Llei de Patrimoni Natural i Biodiversitat

dimarts 20 de març de 2018, per  AE-Agró

El passat 21 de febrer, Eva Tudela, aleshores presidenta d’Acció Ecologista-Agró, va comparéixer davant de la Comissió d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient del Congrés dels Diputats per a exposar els nostres arguments contra la modificació de la Llei 42/2007 de Patrimoni Natural i Biodiversitat. Esta modificació, impulsada pel Partit Popular i que actualment es troba en procés, afecta a l’Article 64 d’esta Llei i implica afegir uns apartats per a justificar la solta en el medi natural d’espècies piscícoles al·lòctones. A més a més, també es pretén alçar les prohibicions dictades pel Tribunal Suprem sobre diferents espècies que inicialment no es van incloure en el Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores.

Des d’Acció Ecologista-Agró denunciem que esta proposta per a modificar la Llei de Patrimoni Natural i Biodiversitat és una estratègia del Partit Popular per a esquivar la sentència del Tribunal Suprem (TS) i així indultar legalment i continuar comercialitzant lliurement espècies al·lòctones a l’Estat espanyol. Ja ho van intentar al no incloure inicialment i en contra dels criteris científics determinades espècies d’interés cinegètic i piscícola en el Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores. I ara, després de la sentència del TS, ho intenten de nou amb la proposta de modificació d’esta Llei.

Tal i com vam explicar en la nostra compareixença davant de la Comissió d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient del Congrés dels Diputats, les espècies exòtiques invasores representen un dels problemes ambientals amb major impacte en tot el Planeta i la seua solució és complexa i difícil. A més a més, es tracta d’una qüestió que es pot vore agreujada pel Canvi Climàtic i per a la qual resulta evident que s’ha vulnerat el principi de precaució, ja que s’ha permés el seu comerç i el seu aprofitament sense tindre en compte l’impacte que estaven provocant en el medi natural. Per això, AE-Agró vam reclamar que no es modifique la Llei i que s’aplique el principi de precaució.

Pel que respecta als aprofitaments econòmics de les espècies exòtiques invasores, vam argumentar que, malgrat que alguns habitants d’àrees rurals s’han adaptat a estos nous veïns, en altres casos i territoris el seus habitants estan patint els impactes de la degradació dels hàbitats i la pèrdua d’espècies autòctones que constituïen els seus recursos originaris. A més a més, quan es parla de l’impacte econòmic "positiu" de les espècies exòtiques invasores, s’obvia el cost dels projectes d’eliminació i control de la fauna i flora al·lòctona. Així que vam demanar que a l’hora d’elaborar la balança econòmica d’estes espècies es contemple també la pèrdua de qualitat ambiental, la minva de la biodiversitat i les despeses econòmiques amb diners públics per al seu control o eradicació.

Des d’AE-Agró, tal i com vam exposar a la Comissió, considerem que la caça i la pesca poden ser aliades en la lluita contra les espècies exòtiques invasores. Però, no de la manera com es planteja en esta proposta de modificació de la Llei, que simplement està pensada per a l’aprofitament econòmic. L’activitat de control amb caçadors i pescadors ha d’anar sempre tutelada per l’administració i amb dotació econòmica suficient perquè la població local puga implicar-se. I impedir les soltes i el transport en viu, com per exemple en la zona d’Isla Mayor (Parc Nacional de Doñana), on els pescadors de cranc de riu americà (Procambarus clarkii) s’han adaptat a la Llei i col·laboren amb l’administració per a la seua retirada, ja que està prohibida la devolució però no la seua pesca.

Altre exemple d’este tipus de sinergies és el Tancat de la Pipa de l’Albufera de València, àrea de reserva custodiada per AE-Agró i SEO/BirdLife, on s’ha realitzat un seguiment de la comunitat de peixos amb la col·laboració dels pescadors del parc natural i l’assessorament de la Universitat Politècnica de València (UPV). Amb protocols establerts, s’ha pogut treballar i retirar espècies exòtiques invasores, un procés interessant i d’aprenentatge comú entre diferents col·lectius. Així com la fauna i flora exòtica invasora està generant grans modificacions en la composició d’espècies i funcionament dels hàbitats, també nosaltres hem de generar noves estratègies de gestió, col·laboració i aliances entre tots els agents afectats per a afrontar estes noves situacions.

No hem d’oblidar tampoc que una de les millors estratègies per a minimitzar la problemàtica de les espècies exòtiques invasores és la regeneració ambiental i promoure la resiliència dels nostres ecosistemes. Per això, durant la compareixença davant de la Comissió, vam transmetre el nostre desig com a associació d’estudi, defensa i conservació de la natura de millorar la salut dels nostres ecosistemes. Nosaltres no defenem cap interés particular, sinó més bé el contrari. Defenem l’interés general i el dret de llegar a les generacions futures la possibilitat de conéixer i gaudir de la biodiversitat i els serveis ambientals que nosaltres hem conegut.

Amb l’actual modificació de la Llei de Patrimoni Natural i la Biodiversitat es posen en risc estos principis i es vulnera la defensa de la biodiversitat. Es pretén ficar per damunt dels interessos generals de tota la ciutadania i de la protecció del medi ambient els interessos econòmics particulars d’un sector de la població. Flexibilitzar la Llei per a teòricament equilibrar la lluita contra les espècies exòtiques invasores i el seu aprofitament (o siga, permetre la seua introducció per a fomentar la pesca i aconseguir trofeus més grans) difícilment ajudarà a aturar la seua proliferació.

Des d’AE-Agró apostem per reforçar la lluita contra les espècies exòtiques invasores i, tal i com va dir a la Comissió, considerem que, en lloc de debatre sobre la modificació a la baixa de la Llei, hauríem d’estar analitzant com i on es destinen els recursos econòmics per a millorar la vida de la població rural i recuperar els hàbitats naturals amb plans de control més rigorosos. En este sentit, vam destacar que amb la participació ciutadana, buscant el consens i donant oportunitat a totes les parts implicades, amb la tutela administrativa i l’assessorament cientificotècnic, es poden establir plans de recuperació d’espècies autòctones i plans de contenció de les exòtiques invasores realment eficients.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : El TSJ exclou a la tórtora turca del catàleg valencià d’espècies exòtiques invasores

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?