Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Comissions > Forestal > Alertes i catàstrofes incendiàries

Comissió Forestal

Alertes i catàstrofes incendiàries

Cal afrontem el risc amb racionalitat i lluitar contra les causes reals del foc

dijous 29 de març de 2018, per  AE-Agró

El passat dissabte, 24 de març, el periòdic Las Provincias publicava un article que portava per titular Alarma por el peligroso estado del monte valenciano. La notícia en qüestió intenta alertar sobre l’elevat risc d’incendis forestals que tenim en el nostre territori i especialment durant estes vacacions de Pasqua. La intenció pot ser lloable, però l’estil catastrofista i dantesc ajuda poc a encarar amb racionalitat i eficàcia este greu problema i no contribuïx a combatre les causes. A continuació, publiquem la resposta de la Comissió Forestal d’Acció Ecologista-Agró a l’article de Las Provincias, ja que este diari no ha volgut publicar-la. L’article el signa el nostre company Carles Arnal.

Per què és especialment elevat el risc d’incendi durant les pròximes vacances? Això és a causa de l’alta freqüència de gent en les nostres muntanyes durant estos dies, la qual cosa incrementa el risc d’incendis per imprudència humana, a causa de negligències i accidents i a una major penetració en el medi natural. Per a entendre bé este major risc cal recordar que quasi un 80% dels incendis tenen causes humanes i, dins d’estes, són majoritàries les negligències, sobretot cremes agrícoles inadequades. Açò últim es menciona de passada en l’article, però sense aprofundir.

No obstant, considerar quines són les causes ajudaria prou a fer front a este problema i podrien derivar-se una sèrie de recomanacions bàsiques sobre allò que visitants i agricultors han de tindre molt en compte en moments d’elevat risc: no encendre foc en la muntanya i evitar tota classe de descuit, imprudència o actuació que puga generar accidents.

Més que pintar un panorama dantesc caldria alertar del problema que generem amb les nostres actuacions. Ací hi ha molt que fer, tenint en compte que la major part d’incendis tenen causes humanes; açò significa un fet tan simple com que la majoria dels incendis ocorren perquè una mà (humana) encén foc en la muntanya. Es deduïx una conseqüència elemental: la majoria d’incendis podrien evitar-se si s’aconseguix modificar comportaments i actuacions. Si es vol alertar amb racionalitat i eficàcia sobre este risc, hauríem de conscienciar tots els ciutadans, usuaris i agricultors de la necessitat d’evitar el foc. L’administració ha d’actuar regulant usos i vigilant perquè açò es complisca. Esta és la base de la verdadera prevenció d’incendis.

Per descomptat que la vegetació és inflamable, sempre ho ha sigut i sempre ho serà (si bé l’acció humana durant segles ha propiciat una vegetació més inflamable que l’original). Naturalment el clima mediterrani eleva els nivells de risc, però este és el nostre clima i no l’hauríem canviar. Amb el Canvi Climàtic, originat per nosaltres mateixos, el risc s’incrementa, ací i en moltes altres regions del món. Però els boscos es cremaran en la majoria de casos només si algú bota foc.

Altres informacions arreplegades en l’article Alarma por el peligroso estado del monte valenciano resulten poc clares i operatives. Es diu que no hi ha gestió del bosc, però hauria de recordar-se que quasi el 60% de les muntanyes són privades i eixa gestió depén dels propietaris que, si no actuen més, és degut al fet que no resulta rendible i les ajudes públiques no poden ser il·limitades. Justament el PDR (Pla de Desenvolupament Rural, finançat amb fons europeus) s’enfoca en part cap a una gestió sostenible dels boscos. Quan es diu que ara no hi ha ajudes públiques (n’hi ha, encara que no són tan grans com tots desitjaríem) cabria recordar que, durant l’última legislatura del PP, la part que aportava l’administració valenciana a estes línies de subvencions eren del 0,51% del total, la resta provenia de l’Estat i la major part d’Europa.

Durant eixe període la part forestal del PDR es va centrar a eliminar biomassa de la muntanya (és a dir, vegetació) amb la idea de reduir el nombre d’incendis deguts a imprudències agrícoles i les superfícies cremades. El primer objectiu no es va complir i l’altre no va millorar sinó que va empitjorar, multiplicant-se per quatre la mitjana d’extensions cremades durant el període proposat: un verdader fracàs. Cal mencionar, a més a més, els greus efectes ecològics de les actuacions i el nul benefici econòmic per als xicotets propietaris que no van rebre a penes res d’estes ajudes, que es van concentrar (un 80%) en 8 empreses i en uns pocs grans propietaris

Tirar-li culpa a l’abandó del camp, procés que es va iniciar a partir dels anys vint del segle XX, incrementant-se després en els 60, no servix de molt quan este procés obeïx a múltiples causes socials, econòmiques i culturals, molt complexes, que tenen lloc en tot Europa i en gran part del Planeta i no se solucionen fàcilment. Tampoc no hi ha més plans municipals antiincendis, que són obligació dels ajuntaments, perquè la majoria de municipis forestals són xicotets i pobres. Fan falta més ajudes, mitjans, recursos econòmics…

El problema és d’on es trau estos diners després de l’època dels grans fastos del PP, que va deixar arruïnada la nostra economia i considerant que els pressupostos autonòmics depenen de la rígides regles de Montoro. Podríem obtindre recursos per altres vies? Sí, tal vegada amb taxes específiques per a recompensar els serveis ecològics de les muntanyes com proposa l’expert Ricardo Almenar, però d’este tema els grans partits polítics clàssics no volen ni sentir parlar. Així que afrontem el risc amb racionalitat: comencem per lluitar contra les causes reals dels focs, les causes humanes. Açò està en gran manera en les nostres mans, en les de tots.

Carles Arnal, Comissió Forestal d’Acció Ecologista-Agró.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Sobre la proposta de modificació de la Llei Forestal

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?