Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Portal de Transparència > Informació institucional, organitzativa i de planificació > Comissió Permanent > Acta reunió febrer 2018

Comissió Permanent

Acta reunió febrer 2018

divendres 30 de març de 2018, per  AE-Agró

Reunida la Comissió Permanent d’Acció Ecologista-Agró a la Casa Verda de València, el dimecres 7 de febrer de 2018, amb la presència d’Eva Tudela (La Ribera) com a presidenta, Alberto Maravall (València en Bici) com a secretari, Quique Meseguer (Comissió Forestal) com a tresorer i Cristina Navarro (Comissió de l’Aigua) com a vocal. Disculpen assistència Alicia Moreno (Camp de Morvedre), Marcos Pla (Comissió de Participació) i Celia Tello (Comissió Jurídica) com a vocals. S’aprova l’acta de la reunió de gener i es tracten els següents temes:

Memòria Utilitat Pública 2017

La Comissió Permanent d’Acció Ecologista-Agró revisa la memòria d’activitats de l’associació pel que respecta a la Utilitat Pública, document que s’ha de publicar a la pàgina web en compliment de la Llei de Transparència i també enviar al Ministeri d’Interior. Falten per presentar encara les memòries d’algunes comissions territorials i alguns projectes. Quan estiga tota la documentació recopilada es penjarà a la web.

Informe de gestió 2017

De cara a la pròxima Assemblea General Ordinària d’AE-Agró, convocada per al dissabte 24 de febrer, es decidix cridar els responsables de les activitats, projectes i custòdies del territori que realitza l’associació perquè expliquen el treball desenvolupat durant 2017 i realitzar així un informe de gestió de l’any passat.

Carta Assemblea General Ordinària

Es tanca i s’acorda el contingut definitiu de la carta de la convocatòria de l’Assemblea General d’AE-Agró que s’enviarà per correu postal a les sòcies i socis de l’organització. La carta també es publicarà a la web i a més a més s’enviarà per correu electrònic. La documentació complementària de la convocatòria (acta Assemblea 2017, memòria econòmica de 2017 i pressupost de 2018) estarà disponible a la web per a la seua consulta abans de l’Assemblea del 24 de febrer.

*Esta acta va ser aprovada per la nova Comissió Permanent d’AE-Agró en la seua reunió mensual, celebrada a la Casa Verda de València el dimecres 7 de març de 2018, amb la presència de Jorge Mateos (Camp de Morvedre) com a president, Quique Meseguer (Comissió Forestal) com a tresorer, Iban Roure (Camp de Morvedre) com a sectretari i Alberto Maravall (València en Bici), Cristina Navarro (Comissió de l’Aigua) i Eva Tudela (La Ribera) com a vocals. Disculpa assistència Patricia Callaghan (Comissió de Territori) com a vocal.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Acta reunió gener 2018

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?