Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Comissions > Dret Ambiental > Novetats legislatives > Novetats jurídiques amb incidència al medi ambient publicades al (...)

De gener a juny de 2018

Novetats jurídiques amb incidència al medi ambient publicades al DOGV

dijous 23 d’agost de 2018, per  La Costera

2 de febrer

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDEN 1/2018, de 12 de enero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se regula la recolección de trufas en terrenos forestales de la Comunitat Valenciana. [2018/902]

13 de febrer

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDEN 5/2018, de 1 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, relativa a la regulación del nivel y comunicación con el mar del Parque Natural de L’Albufera. [2018/1228]

20 de febrer

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

DECRET 201/2017, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es regula la venda de proximitat de productes primaris i agroalimentaris. [2018/1589]

12 de març

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

LLEI 5/2018, de 6 de març, de la Generalitat, de l’Horta de València. [2018/2459]

30 d’abril

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDRE 15/2018, de 20 d’abril, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l’Ordre 2/2011, de 24 de gener, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es declaren sis noves microreserves de flora a la província de València i es modifiquen les ordres de declaració de microreserves de flora de 4 de maig de 1999, 6 de novembre de 2000, 22 d’octubre de 2002 i 24 d’octubre de 2003. [2018/4170]

3 de maig

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDRE 16/2018, de 23 d’abril, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifiquen les ordres de 4 de maig de 1999, i de 6 de novembre de 2000, de declaració de microreserves de flora en la província d’Alacant. [2018/4271]

11 de maig

CONSELLERIA D’HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

DECRET 58/2018, de 4 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Pla d’acció territorial de la infraestructura verda del litoral de la Comunitat Valenciana i el Catàleg de platges de la Comunitat Valenciana. [2018/4631]

15 de maig

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

ORDRE 17/2018, de 9 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la catalogació de béns immobles de pedra seca, així com per a promoure la recuperació, el manteniment, la conservació i la protecció de l’arquitectura de la pedra seca al nostre territori. [2018/4625]

22 de maig

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDRE 18/2018, de 15 de maig, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regulen les instal·lacions de compostatge comunitari en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. [2018/4975]

4 de juny

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

LLEI 13/2018, d’1 de juny, de la Generalitat, de modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana [2018/5428]

18 de juny

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

ORDRE 20/2018, de 14 de juny, de la consellera d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es fixen, per a la temporada 2018-2019, els períodes hàbils i normes de caça en les zones comunes i s’estableixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana. [2018/5930]

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Novetats jurídiques amb incidència al medi ambient publicades al DOCV durant l’any 2017

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?