Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Col·lectius > Morvedre > Notícies > Sagunt ampliarà i millorarà la xarxa de control de la contaminació (...)

Camp de Morvedre

Sagunt ampliarà i millorarà la xarxa de control de la contaminació atmosfèrica

Medi Ambient accepta les propostes de la Plataforma Morvedre Aire Net

dijous 11 d’abril de 2019, per  AE-Agró

Representants de la Plataforma Morvedre Aire Net es van reunir este dilluns 8 d’abril amb Joan Piquer, director general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient. L’objectiu de l’entrevista era traslladar-li una sèrie de peticions relacionades amb la contaminació atmosfèrica a Sagunt. La Plataforma Morvedre Aire Net està formada per les associacions veïnals El Raval i Romeu-Bonilles, la Coordinadora Comarcal d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA), el col·lectiu comarcal d’Acció Ecologista-Agró Camp de Morvedre, Dones de Baladre i Veïnes Contra el Soroll.

Entres les propostes acceptades pel director general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental destaca la consolidació i extensió de la xarxa de mesurament de la qualitat de l’aire. Així, s’ha acordat que l’estació mòbil recentment situada en el col·legi Victoria i Joaquín Rodrigo es convertisca en fixa. I també que es col·loque una altra igualment permanent en l’institut d’ensenyament secundari Camp de Morvedre per a controlar les emissions en els barris de La Forja i Baladre, pròxims a la zona industrial.

Així mateix, s’ha demandat la col·locació d’estacions en l’àrea portuària i el polígon químic de Sagunt. Joan Piquer ha explicat que ja s’està treballant amb l’Autoritat Portuària en este sentit. Quant al mesurador de partícules existent en l’estació fixa del Poliesportiu Nord del Palància, que mesura la contaminació mitjançant un sistema de filtres que dóna dades de forma diferida, s’ha demanat que es canvie per un altre que ho faça en temps real. També que s’instal·le un altre a les urbanitzacions limítrofes al Salt del Llop. Al final del procés, totes les estacions tindrien, almenys, captadors o sensors de partícules i òxids de nitrogen.

Una altra idea ben acollida per la Conselleria de Medi Ambient ha sigut la instal·lació de panells informatius digitals indicadors de la contaminació atmosfèrica en temps real en punts estratègics de la via pública, com els que ja existixen en zones com el centre de València. Igualment, la Conselleria ha assenyalat que el seu departament ja treballa en un projecte d’intel·ligència artificial que analitzaria conjuntament les dades aportades per les estacions de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica i els de les mateixes empreses. D’esta manera es disposaria d’informació més completa i immediata dels nivells d’emissions i els possibles pics, sense necessitat d’esperar a l’anàlisi de la ingent quantitat de dades per personal humà.

Pel que respecta a les ocasions en què se sobrepassen els nivells permesos de contaminació de l’aire i a diversos incidents esdevinguts en mesos anteriors, s’ha informat de la tramitació i resolució de diversos expedients sancionadors per a determinades empreses. Quant a la contaminació acústica que generen algunes instal·lacions industrials, es treballarà en la instal·lació de mesuradors de soroll continu, tant en superfície com en la part més alta dels edificis en les zones de la població que limiten amb les empreses.

També s’ha demanat la revisió d’ofici de l’Autorització Ambiental Integrada de Lafarge-Holcim en la part acústica, ja que l’actual no contempla com afecta el soroll de la cimentera a la zona urbana amb la qual limita. Finalment, s’ha sol·licitat rebre informació de tots els informes, expedients, projectes i autoritzacions que puguen afectar la qualitat de l’aire i acústica en la comarca del Camp Morvedre.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Lafarge-Holcim, volem respirar aire net

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles