Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Notícies > Opinió > La contaminació de l’aire, protagonista del Dia Mundial del Medi (...)

Pam a pam

La contaminació de l’aire, protagonista del Dia Mundial del Medi Ambient 2019

Article d’opinió de Jorge Mateos, president d’AE-Agró

divendres 14 de juny de 2019, per  AE-Agró

La lluita contra la contaminació de l’aire és enguany la protagonista del 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, i la Xina és l’amfitrió global d’aquest esdeveniment. La contaminació de l’aire és actualment el major risc ambiental per a la salut humana i la principal causa del Canvi Climàtic. Aproximadament 8,8 milions de persones a tot el món moren prematurament cada any a causa de la contaminació de l’aire. A Europa, on la contaminació redueix l’esperança de vida en 2,2 anys, moren 800.000 persones anualment per la mala qualitat de l’aire. La xifra a Espanya superaria les 50.000 morts.

Segons aquestes xifres, la contaminació de l’aire causa més morts que el tabac. Però, fumar és una decisió personal, respirar no. Els contaminants més abundants i perjudicials per a la salut són les partícules fines menors de 2,5 micres (PM2.5), els òxids de nitrogen (NOx) i l’ozó troposfèric. I les malalties que provoquen són principalment respiratòries i cardiovasculars, sent aquestes últimes la principal causa de mort derivada de la contaminació atmosfèrica.

Aquests gasos provenen de la crema de combustibles fòssils, residus i biomassa, procés en el qual també s’emeten altres contaminants perjudicials per a la salut i els ecosistemes com el monòxid de carboni (CO); el diòxid de sofre (SO2), que provoca la pluja àcida; i el diòxid de carboni (CO2), que és el principal causant de l’efecte hivernacle i el Canvi Climàtic.

El Dia Mundial del Medi Ambient és un bon moment per a instar als governs, els sectors econòmics, les comunitats i els individus a unir-se per a explorar les solucions a aquest problema global a través de la reducció i la racionalització del consum, de la producció industrial, agrícola i ramadera, dels residus i el transport, així com el foment i la implantació de les energies renovables i les tecnologies sostenibles.

Resulta paradoxal que la Xina, la principal fàbrica del món i un dels més grans contaminadors, siga l’amfitrió de les celebracions del Dia Mundial del Medi Ambient. Però, la Xina ha fet un gir en abordar la contaminació de l’aire a escala nacional, prohibint pràctiques altament contaminants, com la importació de residus plàstics, i amb un creixent sector d’energia neta. El país asiàtic posseeix la meitat dels vehicles elèctrics del món i 99% dels autobusos elèctrics.

A casa nostra ens trobem amb la feina per fer. Al País Valencià no hi ha dades ni estudis significatius de com està afectant la contaminació atmosfèrica a la nostra salut. Els hem demanat a Sanitat i els informes, escassos i parcials, no reporten informació interpretable, ja que no s’han dissenyat per a detectar aquest problema.

Quant als nivells de contaminació, sabem que hi ha problemes en les capitals, les àrees metropolitanes i les zones industrials i portuàries. Existeixen dades, però cal millorar la seua anàlisi i col·locar més controls a les zones de més risc. I es fa necessari augmentar el control sobre les indústries més contaminants. Les xifres d’inspecció són baixíssimes, rondant el 7% de l’estipulat reglamentàriament.

A més a més cal implantar les energies renovables; eliminar la incineració de residus a les cimenteres d’Alacant, Bunyol i Sagunt; també eliminar el carbó, el coc de petroli i els olis pesats en la indústria i els vaixells mercants; lluitar contra els incendis i la desforestació; reduir el trànsit privat motoritzat i promoure el públic i electrificat; fomentar l’economia de proximitat i l’eficiència energètica dels edificis; aturar les grans infraestructures viàries, portuàries, comercials i logístiques...

La declaració de l’Estat d’Emergència Climàtica que ha promés el president Ximo Puig a Fridays For Future hauria d’acompanyar-se de la presa d’aquestes mesures que contribuirien a reduir el Canvi Climàtic i, sobretot, a millorar la salut dels valencians.

Jorge Mateos Pérez, president d’Acció Ecologista-Agró.

*Article publicat en el número 2.888 (7-13 de juny de 2019) de la Cartelera Turia.

ENTRA EN ACCIÓ AMB AE-AGRÓ


Veure en línia : Alarma o responsabilitat

Un missatge, un comentari?

Fòrum per subscripció

Per participar al fòrum, us heu de registrar prèviament. Si ja n’esteu, escriviu a continuació l’identifcador que us ha estat proporcionat. Si encara no ho heu fet, heu d’ inscriure’s.

Connexióinscriure’scontrasenya oblidada?

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles