Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Projectes > Custòdia del territori > Territori i Paisatge

Territori i Paisatge

La Fundació Territori i Paisatge de l’Obra Social de Caixa Catalunya, té com a objectius principals col·laborar en la conservació del patrimoni natural i del paisatge, a més de conscienciar la població de la necessitat de protegir el medi.

Les línies bàsiques d’actuació de la Fundació són tres:

- Adquirir parts de territori que representin ambients naturals ben conservats per gestionar-los posteriorment amb la col·laboració d’entitats conservacionistes, d’altres organitzacions no governamentals i de les administracions públiques.

- Col·laborar en els projectes de conservació de la natura que desenvolupen diferents entitats del país.

- Fer una tasca d’educació continuada, tant en la població infantil i juvenil com en l’adulta, a fi d’incorporar en la nostra societat els valors ambientals.

Des de 2003, Acció Ecologista-Agró ve col.laborant amb la Fundació Territori i Paisatge en projectes de recuperació de la Marjal d’Almenara.

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles