Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Campanyes > Taxa del Fem

Taxa del Fem

L’àrea metropolitana de València, amb més d’1,4 milions d’habitants, genera diàriament dues tones de residus urbans (RU). Els 1,4 Kg/habitant/dia produïts no tenen les infraestructures necessàries per al seu correcte tractament. L’única planta existent a Quart de Poblet, és clarament insuficient per a aquest volum diari de RU, resultant un tractament deficient i un rebuig elevat. L’únic abocador en funcionament en el terme de Dues Aigües, aquesta pendent d’execució de la sentència ferma de tancament, i és igualment insuficient.

Aquest desolador panorama, de creixement continu dels RU al costat d’instal·lacions obsoletes i insuficients, no és nou ni recent, dura més de vint anys. Les conseqüències d’aquesta situació, esquitxa a comarques pròximes, colmatant ràpidament els seus abocadors com en el Camp de Morvedre, i posteriorment ha consolidat un model de gestió de RU "exportador", que els trasllada deficientment tractats cap a abocadors llunyans d’Alacant i Múrcia, elevant els costos ambientals i econòmics de dels RU de l’àrea metropolitana de València.

La falta d’una administració gestora de tot el cicle dels RU amb competències i capacitat per ordenar els RU de l’àrea metropolitana, ha estat determinant en la generació d’aquesta crisi de les escombraries.

Des d’Acció ecologista-Agró obrim una campanya de vigilància de l’acció publica institucional i ens involucrem amb la resta de la ciudadania en la tasca de millorar una situació crítica i de gran importancia per al mostre medi.

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles