Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Col·lectius > Morvedre > Natura > Marjal dels Moros

Marjal dels Moros

La Marjal dels Moros és una de les zones humides valencianes més importants.

Encara que no és massa gran i que pateix una greu pressió urbanística amb parcs industrials al seu voltant, el seu grau de protecció permet que continga espècies d’aus molt interessants.

A més de ser una zona de nombrossos hivernants, algunes espècies en perill d’extinció han trobat en la Marjal dels Moros un lloc on criar amb tranquilitat.

Part de l’interès ecològic de la marjal es deu a ser una de les poquetes marjals valencianes que mantenen el front dunar sense urbanitzar.

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles