Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Projectes > Educació ambiental > Participa!

Participa!

PARTICIPA és un projecte que porta endavant la Comissió d’Educació Ambiental d’ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ amb la col·laboració de l’AJUNTAMENT DE SAGUNT dirigit a les alumnes de secundària de Sagunt.

Pretén fomentar la participació ciutadana, la presa de decisions col·lectives consensuades i conscienciar mediambientalment als adolescents de Sagunt són els gran objectius del projecte

Consisteix en tres sessions. La primera sessió teòrica, als instituts, va consistir en un procés participatiu per a prendre decisions, de manera que cada grup va fer un anàlisi de l´ecosistema i de les accions que s’hi podrien dur a terme. En la segona sessió, vam passar a l’acció! Cadascun dels grups va realitzar una acció a l´ecosistema treballat. I en la tercera sessió, a les aules, van establir conclusions amb la finalitat de trasmetre-les a la resta de la població, cada grup ha buscat el seu mitjà de comunicació per a fer públic el seu TREBALL: entrevistes, notes de premsa, cartells, presentacions en PowerPoint i cançons.

Així els estudiants participen en la conservació del ecosistemes estudiats amb plantacions o accions de millora en diferents espais naturals de Sagunt: la Marjal dels Moros, la Muntanya de Romeu, els Jardins de Ferrodisa o les dunes de la platja del Port de Sagunt.

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles