Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Projectes > Aula Cavanilles

Aula Cavanilles

L’Aula Antoni Josef Cavanilles pretén ser un fòrum obert de reflexió i debat sobre medi ambient en el sentit més ample de la seua accepció (ecosistemes, biodiversitat, paisatge, territori, recursos naturals, entorn on es desenvolupen les relacions humanes...) i consolidar-se com una activitat estable i un observatori de l’aplicació i l’evolució de les normes ambientals en el País Valencià.

La seua vocació és la de perdurar en el temps realitzant jornades, estudis i anàlisis dirigits a millorar la comprensió dels problemes ambientals per part de la societat valenciana.

Amb el nom Aula Cavanilles es vol recordar i destacar la figura del gran humanista precursor de la visió integrada de les ciències ambientals Antoni Josef Cavanilles, qui interrelacionà avançadament la botànica, l’agronomia, la geologia, la medicina, la hidrologia, la geografia, l’arqueologia, la indústria i l’entorn humà, tal i com ho reflectix en la seua obra magna "Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reino de Valencia" (1795-1797).

El projecte de l’Aula Cavanilles unix les voluntats de dues entitats cíviques de llarga recorregut a la societat valenciana: la Real Societat Econòmica d’Amics del País Valencià i Acció Ecologista-Agró.

La Real Societat Econòmica d’Amics del País Valencià es va fundar en 1776 i va comptar entre els seus socis al propi Antoni Josef Cavanilles.

Acció Ecologista-Agró porta més de dues dècades treballant en l’estudi, la defensa i la conservació del territori valencià, temps durant el qual ha protagonitzat múltiples intervencions en conflictes ambientals dels quals s’han derivat acords, processos i sentències d’indubtable transcendència jurídica per a la nostra natura.

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles