Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Campanyes > Volem més ZEPA!

Volem més ZEPA!

La Directiva 79/409/CEE es refereix a la necessitat de designació com a zona de protecció especial determinats espais naturals: Així, en virtut del paràgraf 1 de l’article 4, les autoritats dels Estats membres estan obligades a prendre mesures de conservació especials en quant a l’hàbitat de les espècies en ella contemplades, molt particularment en relació amb les espècies incloses a l’Annexa I.

El Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees ha fallat a favor d’una Demanda contra el Regne d’Espanya a la que la Comissió Europea demana que es creen més Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) que abasten la distribució de vàries de les espècies de l’Annexa I de la Directiva 79/409/CEE.

Davant aquesta desfeta judicial, la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge s’ha vist obligada a declarar la Marjal d’Almenara, entre altres, com a ZEPA.

Des d’aquesta secció, volem mostrar l’evolució de la classificació com a ZEPA i de les mesures associades per a la protecció de les nostres aus. Aquesta és el lloc per a trobar tota la informació al voltant de l’impacte real de la figura de protecció ZEPA.

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles