Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Campanyes > Prou de Parany!

Prou de Parany!

El parany és un mètode de captura d´aus utilitzat al País Valencià i a altres regions veïnes. Al Sud de Catalunya es conegut com caça en barraca. Resumint, consisteix en un arbre o grup d´arbres on se´ls col·loca varetes de fusta a les tiges podades, d´on sorten tiges d´espart o unes primes varetes sintètiques recobertes d´una substància adhesiva: el vesc.

El mètode de captura és senzill: les aus que es posen a l´arbre queden adherides a les varetes d´espart i cauen a terra, on són capturades. S´utilitza en sistema de reclam, actualment cassettes o CD´s.

Es tracta d´un sistema de caça massiu i no selectiu, possibilitant la captura simultànea de moltes aus, estiguen o no protegides per la llei.

La captura origina la mort o el deteriorament inevitable i irreversible del plomatge de milers d´aus protegides (passeriformes insectívors, mussols...), la majoria en migració. En el millor dels casos, cents de milers d´aus moren als paranys, sent el País Valencià un punt negre en la ruta migratòria de les aus.

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles