Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Campanyes > PGOU València

PGOU València

Obrim una nova campanya amb una gran importància: la revisió del Plà General d’Ordenació Urbana de la ciutat de València.

Es tracta d’una immillorable oportunitat per avançar decididament cap a un model de desenvolupament sostenible, que incorpore d’una volta per totes la tasca de planificar y ordenar el territori adequadament.

No pot deixar d’impactar-nos, encara que alguns no sou tan joves com jo i ja no us estranya tant la forma de treballar d’algunes institucions, que s’aborde la revisió del Plà General d’Ordenació Urbana (PGOU) de la ciutat de València tan a la lleugera com s’està fent. I es que els nostres polítics continuen mostrant certa desídia amb un problema que afecta molt a la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes com es el model territorial i de ciutat en el que vivim.

Cal adonar-se’n que el PGOU de València es un Plà que te i tindrà unes implicacions territorials molt rellevants, ja que es tracta de l’àrea metropolitana més habitada del País Valencià, i, pel que escoltem tant últimament, un dels principals referents a nivell mundial. Per contra, l’administració presenta una proposta amb dèficits escandalosos i irrenunciables d’entre els quals destaquem els següents:

 - L’àmbit abordat en tots els estudis es restringeix als límits del terme municipal, quan el creixement demogràfic esta repercutint a tot el gran nombre de municipis que conformen l’amplia àrea metropolitana.

 - Encara no existeix un Plà de Mobilitat que establixca un model a partir del qual desenvolupar un Plà d’Infraestructures de Transport. Ja prou de que les grans constructores d’obra pública s’enriquixquen a costa dels meus impostos i que encara després haja de necessitar un cotxe per desplaçar-me.

 - L’estudi de necessitats de vivendes s’ha fet amb trampes. En ell, es declara una immensa superfície de sòl com a urbanitzable sense tindre amb compte el sòl urbà existent que encara no s’ha desenvolupat. A més les previsions de creixement son exagerades, sempre basades en l’argument hipòcrita de que la gent necessita habitatge (obrim els ulls!). I ja no parlem de la absència de propostes al voltant de que fer amb la vivenda desocupada. Però clar, hi ha terrenys propietat de persones que estan al poder esperant a ser declarats urbanitzables per que es puga tancar el cicle de l’especul.lació. Quan es va a començar a pensar en l’habitatge en paràmetres de qualitat i no sols en quantitat (de diners fàcils).

 - I amb aquest encimentat de amplies extensions de sòl, l’horta va quedant sepultada i fragmentada fins a la degradació total. Mentre, el Pla d’Acció Territorial de l’Horta dorm als calaixos de la Conselleria. Quina broma de mal gust es eixa de mostrar una sensibilitat política amb la problemàtica de l’horta en un moment donat, per després no fer-li ni cas. Per favor, un poc de dignitat de cara a la ciutadania!

 - A més, quan existeixen normatives que regulen certs aspectes urbanístics com ara la contaminació acústica o el risc d’inundacions, no es respecten i es planteja una urbanització a la vora d’autovies o en zones inundables que, fins i tot, tenen una declaració de protecció pels seus valors ecològics.

Es per això que no hi confiem en l’acció individual d’un govern municipal autocràtic i demanem amb molta força que s’incorpore la participació de la ciutadania en aquest procés concret. Però parlem d’una participació real, tal i com estableix la legislació, i això requereix temps i recursos. El projecte ho mereix i confiem en que puga ser una experiència pilot que òbriga portes per arribar a un nou model de Planejament Territorial al nostre País Valencià. No podem seguir admetent una participació en la que els equips redactors dels projectes fan mal la seua feina i després esperen tranquils unes al.legacions, que a la societat civil li costa un gran esforç d’elaborar i que després es resolen amb indiferència.

Per últim fer una crida a tota la ciutadania per que considere els drets i obligacions que te respecte d’aquest tema i decideixca implicar-se d’una manera o altra, encara que només siga mantenint el sentit comú en una societat on predomina la confrontació constant que amaga qualsevol oportunitat de debat.

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles