Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Campanyes > Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana > Impactes de les Plantes Eòliques

Impactes de les Plantes Eòliques

En aquest apartat volen implantar una eina de vigilància dels impactes derivats de la implantació d’estes instal•lacions publicant totes aquelles incidències que ens vagen arribant

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles