Voluntaris compromesos pel medi ambient

Arrel de la web > Campanyes > PGOU València > Informes tècnics

Informes tècnics

Tot i tenint en compte la dificulat de realitzar un anàlisi de la proposta de Revió del Plà General d’Ordenació Urbana de València en les actuals condicions de participació pública:

- Periode de 45 dies per a un Plà d’enorme complexitat.
- Manca de recursos per a l’organització de la societat civil i els seus tècnics que ha d’abordar importants problemes fent-ho compatible amb el seu treball diari i d’una forma desinteresada.
- Manca de sensibilitat alguna per part de les administracions.

S’esta realitzant un esfoç per analitzar la proposta des d’un punt de vista profesional avaluant-ne el seu impacte i ariculant una serie d’accions que posibiliten els objectius de qualitat de vida i desenvolupament sostenible que tan difamen els polítics però que tan poc respecten en les seues decision.

Eixí, en aquest apartat anirem penjant els articles que molt amablement ens van fent arribar els tècnics de veres preocupats per un desenvolupament territorial adequat a l’entorn metropolità de valència, i demanem al lector que entenga les posibles errates fruit d’una urgència del treball que de vegades no ens permet fer les coses tant be com voldriem.

Inici
Biodiversitat

Darrers articles

Darrers articles